Privacy op onze website

Uw online privacy is, terecht, vaak onderwerp van gesprek. Op het internet wordt op grote schaal inbreuk op uw privacy gemaakt. En vaak zonder dat u het zelf ziet. De een vind dat prima, de ander vindt dat idee helemaal niet prettig.
In deze privacy- en cookieverklaring vindt u informatie over op onze website met uw privacy wordt omgegaan. We informeren u daarom graag over:

Wie eigenaar en beheerder van deze website is.

Deze website is eigendom van Het Reputatiebureau, het bedrijfskundig adviesbureau dat is gespecialiseerd in reputatie en beleving. De website wordt in eigen beheer onderhouden.

Onze contactgegevens zijn:

Het Reputatiebureau
Polderdreef 40
2911 PD Nieuwerkerk aan den IJssel
085 – 015 00 46
privacy@hetreputatiebureau.nl

Onze website is bereikbaar op de navolgende domeinnamen:

Hoe wij uw privacy in het ontwerp hebben meegenomen.

Wij hechten veel waarde aan privacy. Ook aan die van u. Daarom is onze website met oog voor uw privacy ontworpen. Dit wordt privacy by default genoemd.

Welke persoonsgegevens wij tijdens uw bezoek verzamelen.

Wij verzamelen:

  • uw voor- en achternaam;
  • de bedrijfsnaam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer;
  • de informatie die u in contactgegevens met ons deelt;
  • uw IP-adres.

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Uw persoonsgegevens worden op een aantal manieren verzameld. In beginsel worden uw persoonsgegevens uitsluitend met uw medeweten verzameld. Alleen uw IP-adres wordt zonder inspanning uwerzijds verzameld, zodra u onze website betreedt.
De verzameling geschiedt verder uitsluitend op het moment dat u zich hiervan bewust bent. Dit gebeurt tijdens contactverzoeken, het plaatsen van reacties en registraties voor onze nieuwsbrief.

Contactverzoeken
U kunt contact met ons opnemen per e-mail, telefoon en post. In alle gevallen worden de persoonsgegevens verwerkt, die u ons ter beschikking stelt. Deze gegevens worden gebruikt om uw contactverzoek te kunnen afhandelen.

Toegestuurde correspondentie en e-mails maken onderdeel uit van onze bedrijfsadministratie. Deze worden al zodanig gearchiveerd en zeven jaar bewaard. Uiteraard geldt voor onze antwoorden hetzelfde.

Telefoongesprekken worden afgehandeld via een (versleutelde) VoIP-verbinding. Daarbij worden dezelfde gegevens verwerkt als bij een normaal telefoongesprek. Bij sommige VoIP-verbindingen ontvangen we daarnaast de naam waarop het telefoonnummer is geregistreerd.
Uw telefoongesprek wordt opgenomen voor administratieve en kwaliteitsdoeleinden, alsmede voor de afwikkeling van geschillen. De opname wordt gedurende ten minste een maand bewaard.

Reacties
Onder nieuws- en blogartikelen op onze website kan een reactie worden geplaatst. U doet dit door het reactieformulier in te vullen. Bij verzending van het formulier worden alle gegevens verwerkt, die u hierop heeft ingevuld. Daarnaast wordt het IP-adres verwerkt.

Nieuwsbriefregistraties
U kunt zich op onze website abonneren op onze gratis nieuwsbrief. Hiervoor wordt over de gehele website een formulier aangeboden. Wij verwerken hiervoor uw e-mailadres. U kunt deze gegevens aanvullen met uw voor- en achternaam om de nieuwsbrief iets te personaliseren.
Na verzending van het formulier worden uw gegevens opgenomen in onze database. Deze beheren wij met de software van Laposta.

In Laposta worden enkele gebruiksstatistieken bijgehouden. Zo kunnen wij zien welke nieuwsbrieven u heeft ontvangen, of en hoe vaak u deze opent en op welke links u heeft geklikt. Uw lees- en klikgedrag kan worden gebruikt om onze nieuwsbrief op uw voorkeuren te personaliseren.

Onder iedere nieuwsbrief staan twee belangrijke links. De eerste brengt u naar het wijzigingsformulier. Hierin kunt u zien welke gegevens zijn geregistreerd, waarna u deze direct kunt aanpassen of aanvullen.
De tweede is de afmeldlink, waarmee u uw toestemming kunt intrekken. Deze wordt automatisch verwerkt en is direct definitief.

Hoe wij uw bezoek analyseren.

Tijdens uw bezoek analyseren wij het gebruik van onze website. Hierbij wordt gekeken naar het aantal pagina’s, de verblijfsduur, de ingangspagina en de uitgangspagina.
Deze analyse is compleet anoniem. Op basis van uw IP-adres en een cookie wordt gekeken of u onze website eerder hebt bezocht. Het IP-adres wordt daarbij ingekort, waardoor deze voor andere doeleinden onbruik is.

Wij maken voor deze analyse gebruik van Statcounter, een privacyvriendelijk alternatief voor Google Analytics. Statcounter verwerkt alleen statistische gegevens, die nooit naar u herleidbaar zijn.

Welke gegevens wij uit onze nieuwsbrief halen.

Wanneer u op onze nieuwsbrief geabonneerd bent, worden gegevens verzameld. Enerzijds zijn dit de gegevens die u op het formulier heeft ingevuld. Wij veronderstellen dat u, door het formulier te verzenden, toestemming geeft om deze persoonsgegevens te verwerken.

Bij het verzenden van nieuwsbrieven worden bepaalde gegevens aan uw relatiekaart toegevoegd. Zo is te herleiden welke nieuwsbrieven u ontvangen heeft, of u deze heeft geopend en of u op links heeft geklikt. Hiermee wordt een (beperkt) profiel opgesteld.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze adressenlijst te segmenteren. Zo kan een nieuwsbrief worden toegezonden omdat u bijvoorbeeld op een bepaalde link hebt geklikt. Of omdat u een bepaalde nieuwsbrief wel of juist niet heeft geopend.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen.

Tijdens uw bezoek kunnen persoonsgegevens worden gedeeld. Zo is onze hostingsprovider altijd op de hoogte van uw IP-adres. Wanneer u een e-mail stuurt worden tevens uw contactgegevens met hen gedeeld, om uw bericht en ons antwoord af te kunnen willen.
Wanneer u belt, worden uw telefoonnummer, naam en de gespreksopname gedeeld met Voys, onze telefoonprovider.
Ten slotte delen wij persoonsgegevens met Laposta voor het toezenden van onze nieuwsbrief.

Besluit u een artikel te delen via de deelknoppen? Dan worden uw gegevens gedeeld met het sociale medium waarop het artikel deelt.

Welke cookies wij plaatsen.

Om onze website optimaal te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Welke dat zijn vindt u in onze cookieverklaring.

U kunt cookies weigeren in het pop-upmenu, dat aan het begin van uw bezoek onderaan in de pagina verschijnt.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

Wij hebben een aantal organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan het slotje in de adresbalk.
Een ander voorbeeld is dat wij binnen onze website geen persoonsgegevens opslaan. Deze worden allemaal op andere servers geplaatst. Hierdoor lopen uw persoonsgegevens geen gevaar als onze servers gehackt worden.

Op welke manier wij deze verklaring beheren.

Het internet verandert snel. En daardoor veranderen ook de manieren waarop uw privacy wordt gewaarborgd. Hierdoor blijven wij steeds kritisch naar onze werkwijze en deze verklaring kijken. Zo nodig maken wij aanpassingen in deze verklaring.
De gewijzigde verklaring wordt, net als deze, op onze website gepubliceerd. En deze is vanaf het moment van publicatie van toepassing.

Heb je vragen of wil je gebruik maken van je privacyrechten? Stuur dan gerust een e-mail naar privacy@hetreputatiebureau.nl.

Nieuwerkerk aan den IJssel, 30 maart 2021
Versie 1.0.