Disclaimer & copyright

Website

Deze website is ontworpen door Het Reputatiebureau en wordt in eigen beheer onderhouden. Wij stellen alles in het werk om onze website up-to-date en veilig toegankelijk te houden.
Ondanks deze inspanningen kunnen wij nooit garanderen dat de inhoud juist is. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die is ontstaan door het gebruik van (inhoud op) onze website.

Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

E-mail

De e-mail die u heeft ontvangen is uitsluitend bestemd voor de daarin aangeduide geadresseerde(n). Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Heeft u een bericht ontvangen dat niet voor u bestemd is? Laat u dit dan aan de afzender van het bericht weten en verwijder het bericht en de bijlagen. Stuur het bericht niet door en deel het niet met derden!

Onze e-mails worden bij verzending gecontroleerd op virussen, spyware, malware en andere digitale dreigingen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze niet in het bericht aanwezig zijn.

Aan de inhoud van onze e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Copyright © 2021 Het Reputatiebureau, alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. U kunt toestemming aanvragen via ons contactformulier.

De auteursrechten op foto’s zijn voorbehouden aan de fotograaf. Deze zijn deels rechtenvrij verkregen via rgbstock.nl.