De kleine lettertjes

Op alle offertes en opdrachten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden is tevens een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.

Via de onderstaande knop kunt u de laatste versie van de Algemene voorwaarden downloaden.

Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53849620.