Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten en andere diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt een exemplaar downloaden door op de onderstaande knop te klikken.

De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53849620.