Algemene voorwaarden

Op al onze diensten, offertes en opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is onder andere een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.
Onze algemene voorwaarden zijn aangevuld met aanvullende voorwaarden voor serviceabonnementen. Deze zijn in hetzelfde document opgenomen, zodat u deze altijd bij elkaar heeft.

Momenteel is versie 2.1. van 1 april 2021 van toepassing.

U kunt een exemplaar van onze algemene voorwaarden downloaden door op de onderstaande knop te klikken.

Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53849620.