Op alle offertes en opdrachten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt een exemplaar downloaden door op de onderstaande knop te klikken.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53849620. Momenteel is versie 1.7. de laatst gedeponeerde versie. Deze is gedeponeerd op 1 september 2019.