Aansprakelijkheid

Als adviesbureau delen we graag informatie met u. En natuurlijk hopen we dat u daar iets aan hebt. Maar ondanks dat wij voor deze informatie verantwoordelijk zijn, zijn we niet altijd aansprakelijk. Op deze pagina leest u de “spelregels” die hiervoor gelden.

Het beheer van onze website

Deze website wordt door Het Reputatiebureau beheerd. En daar besteden we veel aandacht aan.

We stellen de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. En het is natuurlijk fijn als u daarmee alvast aan de slag kunt. Maar onze website kan nooit een professioneel advies ontvangen. Wanneer u informatie van onze website zelfstandig toepast, doet u dat altijd op eigen risico.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade, die u lijdt als gevolg van schrijf-, type- en/of rekenfouten op onze website.

Wij besteden eveneens veel aandacht aan de werking en beveiliging van onze website. Toch zijn wij niet aansprakelijk wanneer onze website niet goed functioneert. Of wanneer de beveiliging ervan op enig moment niet voldoende bleek.

U kunt aan de inhoud van onze website geen rechten ontlenen.

De inhoud van onze e-mails

De e-mail die u heeft ontvangen, is alleen bestemd voor de daarin aangeduide persoon. De inhoud kan vertrouwelijk of geheim zijn. Is het bericht niet voor u? Laat de afzender dan onmiddellijk weten dat u het per abuis ontvangen heeft. Het is niet toegestaan om het bericht op te slaan, te kopiëren, door te sturen of de inhoud met derden te bespreken. Verwijder het daarom onmogelijk, nadat u de afzender heeft geïnformeerd.

Wij besteden veel aandacht aan onze e-mailberichten. Toch kunnen zijn geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer u het bericht te laat of onvolledig ontvangt. Of wanneer er een schrijf-, type- of rekenfout in staat. Ten slotte zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat er virussen, spyware, malware of andere digitale dreigingen in onze e-mail verspreid is.

U kunt slechts rechten aan e-mails ontlenen, wanneer deze aan u persoonlijk is gericht.

Twijfelt u of het bericht wel echt van ons komt? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen. U kunt dan bellen naar 0180 – 318 365 of een e-mail sturen naar info@hetreputatiebureau.nl. Dan kijken we het graag voor u na.